Zelfstandig Raadgevend-Ingenieursbureau | Stabiliteitsstudies en Geo-Hydro Advies - Nico Terryn

Industriële hal Storopack Vilvoorde

Bijzonder grote industriële hal opgebouwd uit betonnen prefabstructuur. Inbegrepen een kantoorgedeelte en docklevelers / loskades.

Bouwheer: Cordeel nv
Architect: TV Arkade – Nico Terryn
Bouwplaats: Vilvoorde
Bouwjaar: 2022- 2023
Uitgevoerde studie: Volledige stabiliteitsstudie en opvolging der uitvoering, nazicht prefabstructuur.