Zelfstandig Raadgevend-Ingenieursbureau | Stabiliteitsstudies en Geo-Hydro Advies - Nico Terryn

De Basis van jouw bouwproject

Bij elk bouw- en renovatieproject is de stabiliteit van je project letterlijk en figuurlijk de basis. Om een fundament te leggen dat de tand des tijds doorstaat is een stabiliteitsstudie een must. Door gericht na te denken over funderingen, steunbalken, gewapend beton en dakcontructies voorkom je verzakkingen, scheuren, doorbuigingen en natte kelders in jouw bouwproject of dat van je klant.

Zelfstandig raadgevend-ingenieursbureau Nico Terryn

Wij, Nico Terryn en zijn team, vormen samen hét zelfstandig raadgevend-ingenieursbureau dat zorgt dat je op vlak van stabliteit gerust kan zijn. Met meer dan 30 jaar ervaring op zak en met een continue inzet om bij te leren en te innoveren, kan je op ons bouwen. We werken graag samen met bouwheren, architecten en aannemers om samen bouwprojecten af te leveren die er – letterlijk en figuurlijk – écht staan.

Financiële én bouwkundige stabiliteit

De fundamenten van jouw project zijn geld waard. Daarom zetten we in op een degelijk ontwerp gecombineerd met een economische en doordachte structurele oplossing. Hierbij staan we steeds stil bij praktische realiseerbaarheid van de plannen, en doen we continu aan budgetbewaking.

1 projectingenieur voor jouw project

Maar we weten dat ook de waarde van jouw tijd en een gerust gevoel niet te onderschatten zijn. Een vlotte en tijdige doorstroming van jouw dossiers staat voorop. We zetten in op een georganiseerde aanpak die door ons ervaren en opgeleide team wordt gevolgd. Om een optimale betrokkenheid te garanderen en om het verloren gaan van informatie te vermijden, tekenen onze projectingenieurs zelf de uitvoeringsplannen uit en volgen ze zelf de werf op. Efficiëntie en snel werk: check!

De kracht van berekeningen

Het analytisch én creatief denken van ons team wordt bijgestaan door verschillende moderne, krachtige rekenprogramma’s.

“We zijn een kleiner studiebureau, dus elke projectingenieur doorloopt hun dossier van a tot z. De ingenieur is betrokken van bij het eerste contact tot en met de oplevering van de werf en doet zowel de berekeningen als het tekenwerk. Alle cijfers worden vertaald in secure tekeningen. Voor de bouwheer is het aangenaam om tijdens het volledige traject één aanspreekpunt te hebben. Dat schept een vertrouwensband en er gaat geen communicatie verloren.

Ook qua flexibiliteit zijn er duidelijke voordelen. Als er tijdens de uitvoering een aanpassing nodig is, kan daar erg snel op ingespeeld worden omdat de ingenieur zich niet meer hoeft te verdiepen in het dossier. Die snelheid en flexibiliteit zijn in de bouwsector van groot belang. 

De theoretische kennis gecombineerd met de opvolging op de werf zorgt voor doordachte, praktisch haalbare stabiliteitstekeningen. Dat resulteert dan weer in economische voordelen: wie weet hoe het er op de werf aan toe gaat, neemt die ervaring mee in het denk- en tekenwerk.”

-Ir. Nico Terryn

Ons aanbod in stabiliteitsstudies

We bieden jou alle diensten aan die onder stabiliteitsstudies kunnen vallen. Denk aan:

  • Klassieke stabiliteitsstudies voor alle gebouwen.
  • Gedetailleerde wapeningsberekeningen voor uitvoeringsdossiers.
  • Voorstellen en verdedigen van alternatieven.
  • Studie naar prefabvarianten voor gebouwen.
  • Analyse van bestaande structuren naar renovatie of verbouwing.

 

Op zoek naar ondersteuning in klassieke appartementsbouw en grote industriebouw? Ons raadgevend-ingenieursbureau bouwde hier een specialisatie in op, en geeft je graag een blik op onze ervaring en cases binnen deze bouwkundige hoogstandjes.

nood aan Geo-Hydro advies?

Wist je dat we naast stabiliteitsstudies ook geo-hydro advies aanbieden?

Stabiliteitsstudies door Nico Terryn

Bekijk hier enkele van de bouwprojecten en klanten waarvoor wij reeds stabiliteitsstudies uitvoerden.

Laten we afspreken!

Jouw bouwproject binnenkort ook tussen onze projecten?