Zelfstandig Raadgevend-Ingenieursbureau | Stabiliteitsstudies en Geo-Hydro Advies - Nico Terryn

Stapelplein Gent

Appartementsgebouw 14 bouwlagen en aansluitende “palazzo” 4 bouwlagen.

Onderkelderd met 1 parkeerkelder. Fundering op palen.

Beschoeiing en bemalingsinvloed eveneens mee begeleid / berekend op deze site.

 

Bouwheer: Urbanlink / Acasa
Architect: 360 architecten / Bulk
Bouwplaats: Gent
Bouwjaar: 2019-2021
Uitgevoerde studie: Volledige stabiliteitsstudie en opvolging der uitvoering.